Behandlingarnas mål är att reglera Qiflödet – att återskapa kroppens naturliga energibalans och därigenom stärka kroppens självläkningsförmåga.

Behandlingar

Varje patients individuella behandlingsplan kan bestå av en kombination av akupunktur, örtmedicin, kostråd och livstilsrekomendationer, koppning, moxibustion (moxabehandling) och andra metoder vid behov. Kinesisk medicin är en holistisk behandlingsform – alla aspekter som rör din fysiska och psykiska hälsa, livstil, diet och historia tas i beaktning för att ställa diagnos och utforma en behandlingsplan. Vid en akupunkturbehandling tas pulsen på båda vristerna (där man bedömer sex olika pulspositioners kvalitet på vardera handled). Jag kommer även be att få titta på din tunga.

Det första besöket, inklusive behandling, tar ca 75 minuter. Följande behandlingar varar mellan 60-70 minuter, baserat på dina behov vid det specifika tillfället. Vid akuta eller nya besvär räcker det oftast med en eller ett fåtal behandlingar. Vid kroniska problem kan flertalet besök behövas. Ju längre tid sjukdomen eller smärtan funnits i kroppen, desto längre tid tar det att läka kroppen och återfå en hälsosam balans. Det går också bra att boka tid i ett allmänt förebyggande och balanserande syfte – däri ligger styrkan hos alla former av holistisk medicin – den kan användas för att motverka sjukdomar och underhålla en god hälsa.

I början av en behandlingsperiod kan det hända att symtomen tillfälligt förvärras. På engelska kallas det för en ”healing crisis”, en första försämring. Gamla sjukdomar och smärtor som ligger till grund för obalansen kan därför blossa upp igen. Detta kan ske vid alla typer av naturmedicinska behandlingar. Att en ”healing crisis” uppstår är ett positivt tecken då det hör till kroppens naturliga läkningsprocess att först bli sämre för att sedan återfinna sin balans.

sv_SE