Kinesisk Medicin

Kinesisk medicin är en av världens äldsta former av medicinsk behandling. Det började i Kina för ca 3500 år sedan, inte bara för att behandla sjukdomar, skador och smärta, utan också för att bibehålla kroppens hälsa. En central tanke inom TKM är att livets alla delar ska vara i balans. Man strävar efter att uppnå denna harmoni i kroppen, inom sig själv och i organen och i meridianerna, kroppens energikanaler. Denna balans bör också finnas i våra relationer till varandra, mellan människa och natur, samt det inre livet och den yttre världen. Detta möjliggör ett sunt tillstånd för den enskilda individen och i samhället i stort.

När man behandlas inom ramen för TKM är syftet att identifiera källan till sjukdomen eller smärtan, och ta itu med den för att återuppnå en god hälsa. Med andra ord behandlar man den grundläggande orsaken till sjukdomen snarare än att bara ta hand om symptomen. Det är vanligt att man söker hjälp för en specifik åkomma och märker att andra problem förbättras samtidigt under behandlingens gång. När balansen återupprättas, kan kroppen ofta läka sig själv på ett djupare plan.

Meridianer

Enligt TKM finns det i kroppen ett komplicerat nätverk av energikanaler som kallas “meridianer”. I traditionell kinesisk medicin anses dessa kanaler vara energimässigt kopplade till, och i kontakt med, de inre organen. Av den anledningen kan en obalans i organen visa sig i kanalerna och vice versa. Denna koppling gör att en TKM-terapeut, genom behandling av meridianer och akupunkturpunkter, kan behandla både externa och interna obalanser och sjukdomar. Förutom att upprätthålla den rätta balansen mellan de olika energisystemen i kroppen, måste det också vara ett korrekt förhållande mellan Yin & Yang och mellan de fem elementen: vatten, trä, eld, jord och metall. Var och en av dessa begrepp, och många fler, ingår i diagnostisering och behandling inom TKM.

Differentiering av diagnoser

Det finns ett talesätt inom kinesisk medicin, “Yi bing Tong Zhi, Tong bing yi Zhi – En sjukdom, olika behandlingar. Olika sjukdomar, en behandling“. Detta refererar till en av de största styrkorna i TKM – den individuella och unika bedömningen och diagnostiseringen som ställs för varje patient. Även om många människor lider av samma sjukdom, som exempelvis huvudvärk, kan behandlingen av varje patient vara helt olika. Behandlingen måste anpassas unikt för varje person, baserat på personens individuella och specifika diagnos. Genom din individuella behandling arbetar vi alltså tillsammans för att återställa hälsa, vitalitet och balans i ditt liv.

sv_SE