Akupunktur reglerar det fria flödet av Qi

Akupunktur reglerar det fria flödet av Qi – den viktiga livsenergin – genom meridianerna och genom hela kroppen. Det finns ett talesätt i kinesisk medicin som lyder: “Tong Zhi bu tong. Bu tong Zhi tong.” ”Vid fritt flöde finns det ingen smärta. Utan fritt flöde finns smärta.” Citatet handlar om vikten av att försäkra sig om ett fritt flöde och rörlighet i Qi, dvs energi, genom kroppen. Qi ska flöda genom kroppen reglerat och utan störningar för att uppnå god fysisk, mental och emotionell hälsa och välbefinnande.

Många faktorer kan påverka rörelsen av Qi och resultera i stagnationer och blockeringar, liksom brist på energi. Fysiska skador och trauman, felaktig kost, inaktivitet eller för mycket aktivitet, obalans mellan arbete och vila, tidigare sjukdom, mediciner, miljöfaktorer såsom virus och bakterier, toxiner och klimat, och även emotionell stress kan alla påverka det fria flödet av energi genom kroppen. När Qi inte rör sig på rätt sätt, blir stillastående eller bristfällig, resulterar det i ohälsa.

Akupunkturpunkterna är ofta belägna längs med meridianerna men kan även hittas genom palpation eller beröring. Palpation är både ett sätt att diagnostisera samt förbereda kroppen för att påbörja läkning. Akupunkturnålar är mycket tunna och känns för det mesta inte särskilt mycket.* Man kan uppleva en känsla av värme eller kyla, ett pulserande tryck eller en pirrande, kittlande och flödande sensation liksom en kombination av flera känslor. Många upplever en djup avslappning och det är inte ovanligt att klienterna somnar under behandlingen.

*Dong Bang ‘spring handle’ nålar (den sortens akupunkturnålar jag använder) är godkända och uppfyller riktlinjer och krav från CE, ISO 9002, British Q-mark, 510K FDA-certifikat och WHO (World Health Organization). TGA registrerade och godkända. Dessa certifikat försäkrar att varje nål är av högsta kvalitet.

Koppning

Vid stagnationer i kroppen används ofta koppar av silicon eller glas för att förbättra energiflödet och blod- och lymfcirkulationen. En god blodcirkulation är avgörande för kroppens helhetshälsa. Koppning hjälper muskler, senor och ligament att slappna av samt minskar smärta. Kopparna kan placeras och förbli på ett och samma område genom hela behandlingen eller flyttas runt. Armar, axlar, nacke, ben, höfter och rygg är områden som ofta behandlas med koppning. Jag kombinerar ofta mjuk massage med både koppning och akupunktur baserat på den individuella patientens behov.

sv_SE